Zorg voor kinderen onder de 18 jaar op basis van de Jeugdwet is één van de vele soorten beschikbare zorg waar Amannij mee kan helpen in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

Wat is de Jeugdwet?

De Jeugdwet is een wet die vanaf 1 januari 2015 de zorg regelt voor bijna alle kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De Jeugdwet geeft de gemeente de taak te zorgen voor de jeugd die onder deze wet valt. Kinderen onder de 18 jaar kunnen geen begeleiding krijgen vanuit de WMO- of Participatiewet.

De zorg die gegeven wordt op basis van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz) zijn zorgvormen die onderdeel zijn van het zorgstelsel in Nederland.

Wat voor zorg kan mijn kind krijgen met de Jeugdwet?

De Jeugdwet kent twee soorten begeleiding. Deze twee soorten zijn; begeleiding individueel en begeleiding in een groep.

Begeleiding individueel

Begeleiding individueel wordt in de meeste gevallen gegeven bij de cliënt thuis. De begeleiding wordt daarbij volledig afgestemd op de cliënt, zodat hij/zij de zorg krijgt die nodig is. Bij begeleiding individueel binnen de Jeugdwet kan er aan verschillende vaardigheden gewerkt worden:

 • Indelen van de dag
 • Het ondernemen van activiteiten
 • Sociale contacten hebben en uitbreiden
 • Communiceren binnen en buiten het gezin
 • Omgaan met gedragsproblemen
 • Ondersteuning ouders in de opvoeding
 • En meer…

Begeleiding in een groep (groepsbegeleiding)

Bij begeleiding in een groep krijgt de cliënt zorg in groepsverband. In veel gevallen zal deze begeleiding een vorm van dagbesteding zijn, waarbij meerdere cliënten tegelijkertijd aan verschillende vaardigheden kunnen werken. Je kunt hierbij denken aan een dagprogramma, waarbij gestreefd wordt naar….

 • het behouden van zelfstandigheid;
  • Bijvoorbeeld in de vorm van praktijklessen of het verzetten van werk.
 • het leren omgaan met gedragsproblemen.

Groepsbegeleiding kan ook aanvullend worden gegeven naast individuele begeleiding. Zo kan de cliënt bijvoorbeeld uit gaan logeren, waar zo nodig zorg wordt verleend. Daarnaast bestaan er ook dagprogramma’s voor jongeren die leerplichtig zijn met (gedeeltelijke) leerplichtontheffing, vanwege het ontbreken van passend onderwijs.

Begeleiding individueel en/of begeleiding in een groep zijn beiden zorg waar Amannij mee kan helpen in de Jeudgwet. In het geval van begeleiding in een groep (groepsbegeleiding) wordt de zorg aangeboden door één van onze partners. Bij het kiezen van een partner wordt altijd gekeken wat het beste past bij de cliënt en de zorg die hij/zij nodig heeft!

Amannij heeft geen wachttijd!

Hoe moet ik zorg aanvragen op basis van de Jeugdwet?

Volgens de Jeugdwet moet de zorg voor een kind onder de 18 jaar aangevraagd worden door middel van een melding de gemeente waarin de cliënt woont. Nadat de melding door de gemeente ontvangen is zal de gemeente binnen 8 weken bepalen welke zorg er nodig is (zorgvraag) en zal daarop een besluit nemen.

Hulp nodig bij de aanvraag van zorg voor een kind onder de 18 jaar? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zorgen ervoor dat het proces van aanvragen soepel verloopt en uiteindelijk de best passende zorg wordt geleverd.

Heb ik ook zorgplicht met de Jeugdwet?

Ja, met de invoering van de Jeugdwet in 2015 is het ‘recht op zorg’ vervangen door een ‘zorgplicht’. Bij zorgplicht wordt er in eerste instantie van uit gegaan dat de ouders of verzorgers de zorg op eigen kracht kunnen geven aan het kind onder de 18 jaar. De gemeente is alleen verplicht zorg op basis van de Jeugdwet te geven in het geval de ouders of verzorgers de juiste zorg niet kunnen bieden. Zorg kan ook door de gemeente gegeven worden als er extra begeleiding nodig is voor het kind.

Meer uitleg over de Jeugdwet? Ga dan naar de informatiepagina over de Jeugdwet van Per Saldo.

Neem contact op!

Opzoek naar passende zorg? Doe een aanvraag via ons contactformulier en we zoeken samen naar de beste zorg!

Contact