Begeleiding op basis van de Wet langdurige zorg is één van de vele soorten zorg die Amannij aanbiedt.

Wat is wet langdurige zorg?

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Deze wet volgt de oude Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ) op, vanaf 2016.

Aanbod van Amannij

Zorg die ontvangt van Amannij, op basis van een Wlz indicatie, is per cliënt verschillend. Zo kan het zijn dat de zorg bij u thuis wordt verleend of in een zorginstelling.

Zorg bij u thuis

Amannij biedt voornamelijk Wlz-zorg aan bij cliënten die nog in hun eigen huis wonen. Een voorwaarde hiervoor is dat de zorg die nodig is voor de cliënten ook op de thuislocatie geleverd kan worden. Hierbij wordt als voorwaarde gesteld dat de cliënt veilig en gezond thuis kan blijven wonen.

Wanneer zorg op basis van de Wet langdurige zorg thuis wordt geleverd kunt u denken aan verschillende soorten zorg:

 • Plannen, organiseren en structureren
 • Ondersteunen met administratie
 • Ondersteunen in huishoudelijke taken
 • Het uitbreiden of instant houden van sociale contacten
 • En meer…

Zorg in een zorginstelling

Het is ook mogelijk dat de Wlz-zorg wordt geleverd in een zorginstelling. Dit gebeurd in situaties, waarin de zorg, die nodig is, niet geboden kan worden in de thuissituatie.

Bij Wlz-zorg die geleverd wordt in zorginstellingen, mogen de volgende elementen vergoed worden uit het budget:

 • Het verblijf in de zorginstelling
 • Persoonlijke verzorging en verpleging
 • Medische zorg
 • Dagbesteding
 • Vervoer naar de plek van behandeling
 • Hulpmiddelen

Amannij biedt deze vorm van zorg aan in samenwerking met onze onderaannemers. Er wordt hierbij goed gekeken of de zorgvraag past bij onze onderaannemer.

Amannij past bij jou!

 • Meer dan 14 jaar ervaring

 • Vaste gezichten

 • Altijd bereikbaar

 • Hart voor cliënten

Hoe kan ik een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen?

U vraagt een Wlz-indicatie zelf aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ kijkt of u voldoet aan de voorwaarden van de wet. Een belangrijke voorwaarde is dat u altijd toezicht nodig heeft of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn.

Op de website van het CIZ staat hoe u een een Wlz-indicatie kunt aanvragen. Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op Wlz-zorg. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. U heeft in eerste instantie altijd contact met het CIZ.

Heeft u ondersteuning nodig bij de aanvraag van Wlz-zorg? Neem dan contact met ons op via de contactpagina. Wij zorgen ervoor dat u de juiste hulp ontvangt voor de aanvraag.

Besluit over Wlz-indicatie

Op basis van de verzamelde informatie stelt het CIZ voor u een zorgprofiel vast. In een zorgprofiel staat de aard, inhoud en globale omvang van de zorg die u nodig heeft. Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar u en het zorgkantoor in uw regio.

Samen met het CIZ gaat u opzoek naar een zorgaanbieder, zoals Amannij. Met Amannij maakt u vervolgens afspraken over de zorgverlening, welke worden vastgelegd in het zorgplan. Amannij zorgt ervoor dat u altijd de nodige ondersteuning krijgt.

Neem contact op!

Wij kunnen u helpen met het kiezen van zorg, speciaal voor u op maat.