Missie

Amannij – zorg voor jou is een ambitieuze organisatie met hart voor cliënten en medewerkers. Een bedrijf waar zowel cliënten als medewerkers gehoord en gezien worden.

Wij helpen de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt bevorderen, behouden of compenseren opdat deze zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven.

Door te kijken naar de mogelijkheden in de specifieke persoonskenmerken van de cliënt en het stimuleren van deze mogelijkheden is het vaak mogelijk om, zelfs met forse psychiatrische problematiek, met de juiste begeleiding een meer zelfstandig leven te leiden.

Onze werkzaamheden worden gekenmerkt door onze vier kernwaarden;

Zekerheid; vaste gekwalificeerde begeleiders op vaste contactmomenten en continuïteit van zorg

Oprechtheid; transparante communicatie met oog voor de privacy van de cliënt

Respect; ieder mens is uniek, wij begeleiden vanuit de kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt

Gericht; begeleiding gericht op de individuele zorgbehoefte en wensen van de cliënt

Ons motto is: “Wij doen wat wij zeggen en wij zeggen wat we doen”

Visie

Amannij groeit toe naar een middelgrote, professionele organisatie. De organisatie heeft een sterk onderscheidend vermogen: dit wordt versterkt door de persoonlijke benadering en flexibiliteit richting cliënten en hun systeem.

Wij zijn en blijven een pionier in de zorg; altijd zoekende naar verbeteringen en mogelijkheden binnen de zorg.

Het aanbieden van diensten op het gebied van professionele ambulante begeleiding biedt voor cliënten en diens ouders gelegenheid op verantwoorde wijze de zorg voor zichzelf of hun kind(eren) in te kopen. De organisatie is er op gericht een verantwoorde en betrouwbare aanbieder in de zorg te zijn.

Flexibiliteit en continuïteit zijn sleutelwoorden in de organisatie. Flexibiliteit wordt zowel van de organisatie als de medewerkers verwacht. Flexibiliteit van de medewerkers wordt gestimuleerd door een flexibel managementbeleid.

Amannij werkt met een vast team van medewerkers en streeft er na om twee medewerkers per cliënt te realiseren om de continuïteit te waarborgen.

Amannij onderzoekt in 2018 of zij methodisch zal gaan werken.

Kwaliteit is als een bouwsteen voor de ambulante zorg. De organisatie is ingericht volgens het managementkwaliteitssysteem ISO 9001:2015. Dit systeem waarborgt een continu verbeterproces binnen de organisatie.

Visie

Amannij groeit toe naar een middelgrote, professionele organisatie. De organisatie heeft een sterk onderscheidend vermogen: dit wordt versterkt door de persoonlijke benadering en flexibiliteit richting cliënten en hun systeem.

Wij zijn en blijven een pionier in de zorg; altijd zoekende naar verbeteringen en mogelijkheden binnen de zorg.

Het aanbieden van diensten op het gebied van professionele ambulante begeleiding biedt voor cliënten en diens ouders gelegenheid op verantwoorde wijze de zorg voor zichzelf of hun kind(eren) in te kopen. De organisatie is er op gericht een verantwoorde en betrouwbare aanbieder in de zorg te zijn.

Flexibiliteit en continuïteit zijn sleutelwoorden in de organisatie. Flexibiliteit wordt zowel van de organisatie als de medewerkers verwacht. Flexibiliteit van de medewerkers wordt gestimuleerd door een flexibel managementbeleid.

Amannij werkt met een vast team van medewerkers en streeft er na om twee medewerkers per cliënt te realiseren om de continuïteit te waarborgen.

Amannij onderzoekt in 2018 of zij methodisch zal gaan werken.

Kwaliteit is als een bouwsteen voor de ambulante zorg. De organisatie is ingericht volgens het managementkwaliteitssysteem ISO 9001:2015. Dit systeem waarborgt een continu verbeterproces binnen de organisatie.