Vertrouwenspersoon

Bij Amannij vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, intimidatie of ander ongepast gedrag, dan kan dat grote impact hebben op de persoon die hiermee te maken krijgt. Wij willen dat onze cliënten en medewerkers weten dat ze bij ons terecht kunnen als ze behoefte hebben aan steun, hulp of advies.

Daarom hebben we binnen Amannij een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze persoon is onafhankelijk en heeft als taak om een luisterend oor te bieden en te ondersteunen bij het vinden van oplossingen. De vertrouwenspersoon is er voor alle cliënten en medewerkers van Amannij, ongeacht hun functie of positie binnen de organisatie.

Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag of je hebt hierover vragen, dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Dit kan via e-mail, telefoon of persoonlijk gesprek. Alles wat je bespreekt met de vertrouwenspersoon blijft vertrouwelijk en wordt alleen met jouw toestemming gedeeld met anderen.

We willen benadrukken dat het inschakelen van de vertrouwenspersoon geen zwakte is, maar juist getuigt van kracht en moed. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich gehoord en gesteund voelt en dat we samenwerken aan een veilige en respectvolle werkomgeving.

Contactgegevens vertrouwenspersoon

Annet de Ruiter

E-mailadres: info@watwiliknou.nl

Telefoonnummer: 06-45678112

WhatsApp: 06-45678112