Begeleiding op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is één van de vele soorten zorg die Amannij aanbiedt in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

Wat is de Wet maatschappelijk ondersteuning?

De Wet Maatschappelijk Ondersteuning, afgekort WMO, draagt de gemeenten op om kwetsbare inwoners te ondersteunen bij het versterken van de zelfredzaamheid, bijvoorbeeld om ze to lang mogelijk thuis te laten wonen, en het bevorderen van de deelname aan de maatschappij. Deze wet is ingegaan in 2015.

De zorg die gegeven wordt op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz) zijn zorgvormen die onderdeel zijn van het zorgstelsel in Nederland.

Voor wie is zorg op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning?

Zorg die gegeven wordt, door bijvoorbeeld Amannij, vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning is zorg die zich richt op het zelfredzaam blijven. Daarnaast is deze wet ook bedoeld om er voor te zorgen dat de cliënt mee kan blijven doen in de samenleving, ook wel ‘participatie in de samenleving’ genoemd.

Wat voor Wmo-zorg biedt Amannij aan?

Wanneer de cliënt een Wmo-indicatie heeft ontvangen wordt er als eerste gekeken naar de zorg die de cliënt nodig heeft, dit vormt de ‘zorgvraag’. Op basis van de zorgvraag wordt er een plan opgesteld. Aan de hand van dit plan wordt gekeken welke van de volgende soorten zorg het beste past bij de cliënt:

 • Hulp bij plannen, structureren en organiseren van de dagelijkse bezigheden;
 • Hulp bij het aanbrengen van structuur;
 • Meer stabiliteit van de woonsituatie;
 • Hulp bij bij de administratie en financiën;
 • Leren omgaan met de beperking(en) van de cliënt

Amannij heeft geen wachttijd!

Hoe moet ik indicatie aanvragen?

De aanvraag van zorg op basis van de Wet maatschappelijk ondersteuning moet gedaan worden bij de gemeente. De gemeente doet vervolgens onderzoek naar de persoonlijke situatie. Aanvraag van een Wmo-indicatie kan gedaan worden bij een speciaal Wmo-loket van de gemeente. Als de gemeente geen Wmo-loket heeft, dan zijn er speciale wijkteams waar je terecht kunt om de zorg aan te vragen.

Krijg ik ook te maken met een eigen bijdrage?

Ja, de gemeente mag voor de hulp die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Op de website van het Centraal Administratie Kantoor is het mogelijk een indicatie te krijgen over de hoogte van de eigen bijdrage.

Deze eigen bijdrage is afhankelijk van een aantal punten:

 • De leeftijd;
 • Het inkomen en vermogen;
  • Mensen die een hoog inkomen en vermogen hebben betalen een hogere eigen bijdrage.
 • Het inkomen en vermogen van een partner;
 • De voorzieningen die verstrekt worden door de gemeente;

Neem contact op!

Opzoek naar passende zorg? Doe een aanvraag via ons contactformulier en we zoeken samen naar de beste zorg!

Contact