Begeleiding op basis van de Wet langdurige zorg is één van de vele soorten beschikbare zorg die Amannij aanbiedt in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe.

Wat is de Wet langdurige zorg?

De Wet langdurige zorg, afgekort ook wel Wlz genoemd, is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Deze wet volgt de oude Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ) op, vanaf 2016.

De zorg die gegeven wordt op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn zorgvormen die onderdeel zijn van het zorgstelsel in Nederland.

Wat voor zorg biedt Amannij aan voor de Wlz?

De zorg die door Amannij gegeven wordt, op basis van een indicatie binnen de Wet langdurige zorg (Wlz), is per cliënt verschillend. Zo kan het zijn dat de zorg thuis wordt verleend of in een zorginstelling.

Zorg bij de cliënt thuis

Amannij biedt voornamelijk Wlz-zorg aan bij cliënten die nog in hun eigen huis wonen. Een voorwaarde hiervoor is wel dat de nodige zorg bij de cliënt zelf thuis gegeven kan worden en dat de cliënt veilig en gezond thuis kan blijven wonen.

Wanneer zorg thuis gegeven wordt kun je denken aan de volgende verschillende soorten zorg:

 • Hulp bij plannen, organiseren en structureren
 • Ondersteuning bij de administratie
 • Ondersteunen met de huishoudelijke taken
 • Het uitbreiden of in stand houden van sociale contacten
 • En meer…

Zorg in een zorginstelling

Het is ook mogelijk dat de zorg wordt gegeven in een zorginstelling. Dit gebeurd in situaties waarin de zorg die nodig is niet gegeven kan worden in een thuis-situatie.

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg die aan de cliënt gegeven wordt in een zorginstelling, kunnen de volgende elementen vergoed worden uit het beschikbare budget:

 • Het verblijf in de zorginstelling
 • Persoonlijke verzorging en verpleging
 • Medische zorg
 • Dagbesteding
 • Vervoer naar de plek van behandeling
 • Hulpmiddelen

Amannij kan zorg vanuit de Wet langdurige zorg in een zorginstellingen leveren in samenwerking met één van de partners. Er wordt bij de keuze voor een partner goed gekeken of de zorg die de cliënt nodig heeft past bij de partner.

Amannij heeft geen wachttijd!

Hoe kan ik een indicatie voor de Wet langdurige zorg aanvragen?

Een indicatie moet aangevraagd worden bij het Centrum indicatiestelling zorg, afgekort CIZ. Het CIZ kijkt of de cliënt voldoet aan alle voorwaarden die de Wlz stelt. Een belangrijke voorwaarde is dat de cliënt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, toezicht nodig heeft of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn.

Op de website van het CIZ staat beschreven hoe er een Wlz-indicatie aangevraagd moet worden. Het contact over de aanvraag van een Wlz-indicatie zal altijd via het CIZ gaan.

Neem contact op!

Opzoek naar passende zorg? Doe een aanvraag via ons contactformulier en we zoeken samen naar de beste zorg!

Contact