Heb je een klacht?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over Amannij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door Amannij in het algemeen, of door bijvoorbeeld een medewerker van Amannij.

Wat te doen bij een klacht

Er zijn verschillende opties;

 • Bespreek bij voorkeur de klacht met de directeur of medewerker op een rustig tijdstip.
 • Maak met de directeur een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel je ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s) mee.
 • Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van Amannij.
  Annet de Ruiter coaching & advies
  A. de Ruiter
  06-45678112
  watwiliknou.nl

 • Schrijf een brief naar onze externe, onafhankelijke klachtencommissie. Vermeld in de brief:
  • Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief,
  • De naam, adres en telefoonnummer van Amannij (ID 1044) en het onderwerp van de klacht of de persoon over wie je een klacht indient.
  • Een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;
  • De reden waarom je hier een klacht over hebt;
  • Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen. Stuur je brief naar:
   Klachtenportaal Zorg
   Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen

De externe klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie bij Amannij langskomt om meer informatie te vragen aan jou en aan de directie. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen Amannij en jij zouden kunnen verbeteren.

Je hoeft de verschillende stappen niet perse in bovengenoemde volgorde te volgen. Desgewenst mag je ook gelijk een klacht indienen. Het reglement van de klachtencommissie is onderdeel van deze procedure.

Wil je meer informatie?
Op klachtenportaalzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kunt oplossen en hoe de klachtencommissie werkt.

De brochure “Ontevreden over de geleverde gezondheidszorg?” van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en jeugd is te downloaden via igj.nl. Je kunt zoeken op ‘ontevreden’.