Begeleiding op basis van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning is één van de vele soorten zorg die Amannij aanbiedt.

Wat is de Wet Maatschappelijk Ondersteuning?

De afkorting voor Wet Maatschappelijk Ondersteuning is WMO. De WMO draagt de gemeenten op om kwetsbare burgers te ondersteunen bij het versterken van zelfredzaamheid en deelname aan het maatschappelijk leven.

Deze wet is ingegaan in 2015.

Wat voor zorg biedt Amannij aan?

Wanneer u een WMO-indicatie heeft ontvangen wordt er allereerst gekeken naar de zorgvraag. Op basis van de zorgvraag wordt er een plan opgesteld. Amannij biedt de volgende soorten zorg aan op basis van WMO:

 • Plannen, structureren en organiseren van de dagelijkse bezigheden
 • Het aanbrengen van structuur
 • Stabilisatie van de woonsituatie
 • Ondersteuning bij de administratie en financiën
 • Leren omgaan met de beperking(en)

Amannij past bij jou!

 • Meer dan 14 jaar ervaring

 • Vaste gezichten

 • Altijd bereikbaar

 • Hart voor cliënten

De aanvraag van WMO

De aanvraag van zorg op basis van Wet Maatschappelijk Ondersteuning moet gedaan worden bij de gemeente. De gemeente moet onderzoek doen naar de persoonlijke situatie. Aanvraag van Wmo-zorg kan gedaan worden bij een speciaal Wmo-loket van de gemeenten of gemeenten hebben speciale wijkteams waar u terecht kunt met een hulpvraag.

Heeft u problemen met het aanvragen van WMO? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Eigen bijdrage WMO

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Op de website van het CAK kunt u een indicatie krijgen van de hoogte van de eigen bijdrage.

Deze eigen bijdrage is afhankelijk van meerdere factoren:

 • Leeftijd
 • Het inkomen en vermogen
 • Het inkomen en vermogen van een eventuele partner
 • De voorzieningen die verstrekt worden door de gemeente

Mensen die een hoog inkomen en vermogen hebben betalen een hogere eigen bijdrage.

Neem contact op!

Wij kunnen u helpen met het kiezen van zorg, speciaal voor u op maat.