Begeleiding individueel (WLZ)

//Begeleiding individueel (WLZ)
Begeleiding individueel (WLZ) 2017-09-21T15:24:35+00:00

WLZ staat voor Wet Langdurige Zorg.

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Wat regelt de Wet langdurige zorg?

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Hoe kan ik een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen?

U vraagt een Wlz-indicatie aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ kijkt of u voldoet aan de voorwaarden van de wet. Een belangrijke voorwaarde is dat u altijd toezicht nodig heeft of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn.

Aanvraag Wlz-indicatie

Op de website van het CIZ staat ( www.ciz.nl) hoe u een een WLZ indicatie kunt aanvragen.Om een beslissing te kunnen nemen op uw aanvraag, verzamelt het CIZ informatie over u. Bijvoorbeeld over uw gezondheid en over uw huishouden.

Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op Wlz-zorg. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Het CIZ voert altijd een gesprek met u.

Ondersteuning bij het aanvragen van een Wlz-indicatie

U heeft recht op ondersteuning bij het invullen van de aanvraag. De gemeente moet ervoor zorgen dat een onafhankelijke cliëntondersteuner beschikbaar is. De ondersteuning is gratis. De gemeente kan u verder informeren.

Uiteraard kunt u ook zelf uw ondersteuning organiseren. Bijvoorbeeld een familielid of een vertegenwoordiger.

Besluit over Wlz-indicatie

Heeft u recht hebt op zorg vanuit de Wlz? Dan bespreekt het CIZ ook met u wat u zelf nog kunt doen. Op basis van de verzamelde informatie stelt het CIZ voor u een zorgprofiel vast. In een zorgprofiel staat de aard, inhoud en globale omvang van de zorg die u nodig heeft.

Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar u en het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor neemt dan contact met u op om u desgewenst te helpen met het vinden van een zorgaanbieder. U kunt dan nadere afspraken maken over de zorgverlening. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgplan. Ook hierbij heeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. De zorgkantoren moeten ervoor zorgen dat deze ondersteuning beschikbaar is.

Neem contact op!

Wij kunnen u helpen met het kiezen van zorg, speciaal voor u op maat.

Contact