Jeugdzorg begeleiding op basis van de Jeugdwet is één van de vele soorten zorg die Amannij aanbiedt.

Wat is jeugdzorg middels de Jeugdwet?

De Jeugdwet is een wet die vanaf 1 januari 2015 de zorg regelt voor bijna alle kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Deze wet stelt de gemeente voor de zorg moet zorgen van deze jeugd. Kinderen onder de 18 jaar krijgen dus geen begeleiding uit de WMO- of Participatiewet.

Het uitgangspunt van de Jeugdwet is dat de zorg minder versnipperd raakt. Door invoering van deze wet is echter wel het wettelijk recht op de zorg vervangen door een zorgplicht, wat inhoud dat er in eerste instantie uit wordt gegaan van zorg op eigen kracht. Gemeenten zijn alleen verplicht zorg af te geven in situaties waarbij zorgplicht geen optie is en extra begeleiding noodzakelijk is.

Wilt u meer uitleg over de Jeugdwet? Ga dan naar de informatiepagina over de Jeugdwet van Per Saldo

Amannij past bij jou!

 • Meer dan 14 jaar ervaring

 • Vaste gezichten

 • Altijd bereikbaar

 • Hart voor cliënten

Aanbod van jeugdzorg op basis van de Jeugdwet

Onder de Jeugdwet vallen twee soorten begeleiding. Dit zijn begeleiding individueel en begeleiding in een groep.

Amannij biedt beide soorten jeugdzorg begeleiding aan, welke geleverd worden door ons zelf of door één van onze onderaannemers.

Begeleiding individueel

Begeleiding individueel is begeleiding die wordt veelal wordt gegeven bij de cliënt thuis. Deze begeleiding is individueel waarbij er gewerkt kan worden aan bijvoorbeeld:

 • Indelen van de dag
 • Het ondernemen van activiteiten
 • Sociale contacten hebben en uitbreiden
 • Communiceren binnen en buiten het gezin
 • Omgaan met gedragsproblemen
 • Ondersteuning ouders in de opvoeding
 • En meer…

Begeleiding in een groep

Begeleiding in een groep houdt in dat de cliënt van zorg wordt voorzien binnen een groep. Hierbij kunt u denken aan een dagbesteding in de vorm van:

 • Een dagprogramma in groepsverband, waarbij gestreefd wordt naar….
  • het bewaren van de zelfstandigheid. Dit kan zijn in de vorm van onderwijs of arbeid.
  • het leren omgaan met gedragsproblemen.
 • Een aanvullende toekenning op een bestaande indicatie in de vorm van logeren, waar eventueel de nodige zorg wordt verleend.
 • Een dagprogramma voor jongeren die leerplichtig zijn met (gedeeltelijke) leerplichtontheffing, vanwege het ontbreken van passend onderwijs.

Deze zorg wordt voor cliënten van Amannij verleent door één van onze onderaannemers. Er wordt altijd gekeken naar de welke onderaannemer het beste bij de zorgvraag past.

Jeugdzorg aanvragen op basis van de Jeugdwet?

Bent u van mening dat uw kind jeugdzorg nodig heeft op basis van de Jeugdwet? Dan moet u, volgens de Jeugdwet, eerst ‘melding’ maken bij de gemeente. Amannij kan u helpen met het maken van deze melding. Het verschilt per gemeente hoe u deze melding moet maken. Nadat de aanvraag binnen is zal de gemeente bepalen wat de zorgvraag is en krijgt de gemeente 8 weken de tijd een besluit te nemen.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van jeugdzorg op basis van de Jeugdwet? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk de juiste zorg op maat ontvangt!

Neem contact op!

Wij kunnen u helpen met het kiezen van zorg, speciaal voor u op maat.