Begeleiding individueel (Jeugdwet)

//Begeleiding individueel (Jeugdwet)
Begeleiding individueel (Jeugdwet) 2017-09-21T15:24:16+00:00

Wat doet Sociaal Domein Fryslân? Jeugd Friesland

Sociaal Domein Fryslân is een samenwerkingsverband van alle 24 Friese gemeenten. In deze regionale organisatie wordt samengewerkt in de beleidsvoorbereiding voor de Participatiewet en beleidsvoorbereiding en inkoop voor de regionale Wmo en Jeugdzorg.

Jeugd regionaal

Beleid en Inkoop

 • Regionale inkoop van specialistische jeugdhulp, ingedeeld in 11 percelen:
 1. Dyslexie
 2. AWBZ-intramuraal
 3. AWBZ-extramuraal
 4. Jeugd-ggz generalistisch
 5. Jeugd-ggz specialistisch
 6. Jeugd- en opvoedhulp crisis
 7. Jeugd- en opvoedhulp dagbehandeling
 8. Jeugd- en opvoedhulp specialistisch ambulant
 9. Jeugd- en opvoedhulp pleegzorg
 10. Jeugd- en opvoedhulp residentieel
 11. Kortdurende ondersteuning
 • Bovenregionale inkoop van specialistische jeugdhulp, samen met de regio’s Groningen en Drenthe
 • Subsidiering van jeugdbescherming en jeugdreclassering bij gecertificeerde instellingen.

Voor meer informatie kunt u de site van het Sociaal Domein Fryslân kijken ( www.sdfryslan.nl)

Voor toegang tot de zorg kunt u uw eigen gemeente raadplegen.

Organisatie van de RIGG Jeugd Groningen

De 23 Groninger gemeenten hebben de RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten) opgericht voor drie jaar. De RIGG is heeft als kerntaken: de inkoop van alle jeugdhulp, monitoring en kwaliteit.

Op grond van de Jeugdwet:

 • Worden gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen. Ook worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, en de advisering en verwerking van meldingen inzake huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voor toegang tot de zorg verwijzen wij u naar de site van RIGG ( www.rigg.nl)

Neem contact op!

Wij kunnen u helpen met het kiezen van zorg, speciaal voor u op maat.

Contact