Extra informatie

//Extra informatie
Extra informatie2018-08-07T08:46:29+00:00

Klachten

Heeft u een klacht over Amannij? Deze kunt u melden bij het ‘Klachtenportaal’. U kunt meer lezen over onze klachtenregeling in onderstaand document.

Procedure klachten

In- en uitsluitingscriteria

Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling te creëren. Een samenstelling, die voor de cliënt aangenaam is en waarbinnen wij onze professie kunnen uitoefenen.

Dit wil zeggen dat wij bepaalde cliënten wel en niet begeleiding kunnen bieden binnen onze organisatie. Daarom hanteren wij in- en uitsluitingscriteria voorafgaand aan de begeleiding. Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen in de ambulante setting waarbinnen wij zorg bieden.

In- en uitslutingscriteria

Credits

Onze website maakt gebruik van content uit externe bronnen. Hier vindt u een verwijzing naar deze externe bronnen.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY