Klachten

Amannij - Logo

Heeft u een klacht over Amannij? Deze kunt u direct melden bij Amannij, via onze contactpagina.

In uitzonderlijke gevallen kunt u  uw klacht ook melden bij het ‘Klachtenportaal’. Wij raden klanten overigens altijd aan eerst contact op te nemen met Amannij. U kunt meer lezen over onze klachtenregeling in onderstaand document.

In- en uitsluitingscriteria

Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling te creëren. Een samenstelling, die voor de cliënt aangenaam is en waarbinnen wij onze professie kunnen uitoefenen.

Dit wil zeggen dat wij bepaalde cliënten wel en niet begeleiding kunnen bieden binnen onze organisatie. Daarom hanteren wij in- en uitsluitingscriteria voorafgaand aan de begeleiding. Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen in de ambulante setting waarbinnen wij zorg bieden.

Credits

Onze website maakt gebruik van content uit externe bronnen. Hier vindt u een verwijzing naar deze externe bronnen.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY