Nieuwe overeenkomst met Smallingerland Wmo

Op 11 april jl. heeft Amannij een nieuwe overeenkomst getekend met gemeente Smallingerland voor zorg en ondersteuning voor volwassenen, gefinancierd vanuit de Wmo. Dit betekent voor onze huidige en toekomstige cliënten dat Amannij haar Wmo-zorg mag blijven aanbieden in de Gemeente Smallingerland.

Als aanbieder die in Smallingerland gevestigd is, zijn wij uiterst trots met deze overeenkomst!

Vanaf 16 juli 2018 kunt u bij Amannij wederom terecht voor:

  • (Woon-) begeleiding, ook wel ‘Begeleiding individueel’
  • Dagbesteding, ook wel ‘Begeleiding groep’

Voor huidige cliënten van Amannij zal er niets veranderen.

Krantenbericht Wmo Smallingerland overeenkomst

Krantenbericht over de nieuwe overeenkomst. Bron: Breeduit